Tasil kursu Qırımtatarlar: Tarih. Medeniyet. Sanat” – bu Ukraina Medeniyet Fondunıñ destegi ile ömürge keçirilgen “Qırım ailesi” cemaat teşkilâtınıñ leyhası.

Leyhanıñ maqsadı, belli bir sebeplerden öz medeniyetini, sanatını ve tarihını ögrenip olamağan balalar arasında Ukraina tamır halqı – qırımtatarlarnıñ medeniy ve tarihiy mirasını saqlap qalmaqtır.

Leyhanıñ neticesi olaraq şular yaratıldı:

onlayn tasil platforması,

video tarzında16 ders,

7 uzaqtan ders,

qırımtatarlarnıñ tarihı, medeniyeti ve sanatından derslik.

Leyhanıñ ketişatı aqqında içtimaiy ağlarda haber ala bilesiz:

Facebook,

Instagram,

Telegram

Tafsilâtlıca

Bugünde-bugün Ukrainanıñ paytahtında – Kıyivde küçlü bir qırımtatar cemaatçılığı bar. “Tasil kursu Qırımtatarlar: Tarih. Medeniyet. Sanat” leyhasınıñ ömürge keçirilüvi qırımtatar halqınıñ temsilcilerine ve Devletimizniñ cemiyetine Ukraina halqı – qırımtatarlarnıñ medeniy institutlarınen tanışmağa ve olarnı tedqiq etmege imkân berecek. Adiselerniñ Rusiye imperiyasınıñ ruhunda yoraması, qırımtatarlarnıñ Qırım tarihı narativindeki yeriniñ nivelirlemesi ile bağlı kvazisiyasiy aldatıp idare etüvniñ ekseriyeti Qırım tarihı ile bağlı edi. Bu kibi uydurmalar stereotiplerniñ tarqalmasına, yıllar devamında autentik medeniyetni mahv etilmesine ve bunıñ neticesinde yarımadanıñ RF tarafından işğal etilmesi ile cemiyetniñ aldatıp idare etüvine ve tecavuzğa sebepçi oldı. Tasil kursunı amelge keçirüv tenqidiy fikir yürsetüvniñ qullanuv imkânlarını arttırmağa, Rusiye imperiyası uydurmalarınıñ Qırım tarihı ve medeniyeti ile bağlı menfiy tesirlerini yoq etmege, Qırım tarihınıñ Ukraina medeniy diskursına qoşmasına, qırımtatarlarnıñ integratsiya esnaslarına, ukrain medeniy mirasınıñ şekillenüvine yardım etecek.

İnklüziya – bütün vatandaşlarnıñ içtimada iştirak derecesiniñ arttırıluvını közde tuta. İnklüziya añlamı manasına köre integratsiya añlamına oşay. 20 yıldan ziyade qırımtatarlarnıñ medeniyetiniñ inkişafı devlet qurumları tarafından belli bir tazyıqlar kördi ve ukrain cemiyetiniñ bir qısmı tarafından red etildi. Bunıñ sebebi qırımtatarlar aqqında Şuralar Birligi tarafından qabul ettirilgen negativdir. Bu leyhanıñ yardımınen qırımtatarlarnıñ medeniy integratsiyasına, bütün Ukraina cemiyeti tarafından meraq peyda oluvına, medeniyet, til ve ortaq tarihnıñ inkişafına yardım etmege isteymiz.

“Qırım ailesi” cemaat teşkilâtınıñ faaliyetiniñ yönelişlerinden biri qırımtatar medeniyetiniñ ğayrıdan tiklenilüvine, qırımtatar halqınıñ tiliniñ, tarihınıñ, ananeleriniñ ve zemaneviy yaşayışınıñ ögrenilüvine yardım etmektir.

Leyha “Qırım ailesi” cemaat teşkilâtınıñ faaliyetiniñ strategik yönelişlerinen bütünley uyğundır. Ukraina medeniyet fondunıñ destegi ise – qırımtatar halqınıñ medeniy ve tasil institutlarınıñ inkişaf etmesine zemindir.