Урок 4. “Кримська АРСР і кримські татари: історія та культура (1921–1941 рр.)”

Опрацювавши урок, ви дізнаєтеся, що життя Кримської АРСР у складі радянської Росії тривало всього чверть століття. У перші роки існування автономії почалося активне вивчення історії і культури корінного народу Криму – кримських татар. Однак уже з другої половини 1920-х рр. сталінською владою проводилися репресії під гаслом боротьби з місцевим «націоналізмом» і духовенством. Під час колективізації кілька тисяч сімей так званих «куркулів» були знищені або вислані з території півострова. У період «великого терору» 1937–1938 рр. репресії досягли апогею. Упродовж одного дня, 17 квітня 1938 року були розстріляні найвизначніші представники кримськотатарської інтелігенції. Сталінський режим сьогодні давав привілеї, а завтра відбирав останнє і найголовніше – батьківщину і життя.

Та зможете відповісти на питання:

1. Розкажіть про створення Кримської АРСР. Які події і дискусії передували цьому? Коли її було засновано? Чому кримськотатарська мова була однією з державних мов Кримської автономії?

2. Розкажіть про голод в Криму у 1921–1923 роках. Якими були причини того, що він мав катастрофічні наслідки і спричинив масову смертність?

3. Поясніть зміст поняття «коренізація» і чому в Криму вона мала назву «татаризація».

4. Розкажіть про розвиток освіти і культури кримськотатарського народу у період Кримської АРСР.

5. Розкажіть докладніше про найбільш резонансні політичні процеси щодо кримських татар у 1920 – 1930-х роках. Як вони позначились на розвитку кримськотатарського народу?

Підсумковий тест об’єднує питання  Уроку 4, Уроку 5, Уроку 6, тому його слід пройти після Уроку 6.