Урок 6. Депортація і боротьба кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину

Опрацювавши урок, ви дізнаєтеся, що депортація стала не тільки трагедією кримськотатарського народу і національних меншин, вигнаних з території півострова. В результаті депортації був зруйнований Крим, в якому мирно співіснували представники різних етнічних і релігійних груп – кримські татари, росіяни, українці, караїми, кримчаки, євреї, німці та ін. Істотно змінився етнічний склад населення. Відтепер основним населенням півострова стали росіяни й українці. Крим був не просто «звільнений» від корінного народу, тотальній «чистці» піддавалося все, що хоч якось нагадувало про існування кримських татар – були знесені кладовища, знищені пам’ятки матеріальної і духовної культури, перейменовані топоніми.

У цей час відбувався процес осмислення кримськими татарами нещастя, яке їх спіткало, закладався фундамент майбутньої активності кримськотатарського національного руху і його безкомпромісної опозиційності щодо комуністичного режиму. Дванадцять років, проведених кримськими татарами в умовах комендантського режиму, а потім десятиліття боротьби за повернення на свою батьківщину, були і залишаються тими факторами національної свідомості, які донині консолідують і цементують кримськотатарський етнос.

Національний рух кримськотатарського народу бере початок із другої половини 1950-х років. Він розвинувся у рамках строго ненасильницьких методів боротьби кримськотатарського народу за повернення до Криму, в ньому брали участь представники всіх вікових, освітніх і соціальних груп. Масовість, а також організованість і щире прагнення народу повернутися на єдину історичну батьківщину дозволили кримським татарам здійснити свою заповітну мрію наприкінці 1980-х років.

Та зможете відповісти на питання:

1. Як проходила підготовка до депортації кримськотатарського народу? Які рішення були прийняті владою? Опишіть становище кримськотатарських спецпереселенців.

2. Що відбувалося після вигнання кримських татар на їхній батьківщині, в Криму?

3. Що послужило причиною зародження національного руху кримськотатарського народу? Якими були перші заходи активістів руху?

4. Які події відбувалися в кримськотатарському русі в 1960-х рр.? Що вам відомо про контакти активістів кримськотатарського та демократичного рухів у цей і наступний періоди?

5. Розкажіть про те, що передувало прийняттю Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про громадян татарської національності, які проживали в Криму».

6. Розкажіть про репресії проти кримських татар у 1960- 1970-х рр. Назвіть найбільш яскравих представників національного руху кримськотатарського народу.

7. Чому дослідники позначають період 1970-х рр. у кримськотатарському русі як «кризу»?

8. Як відбувалося повернення кримськотатарського народу на батьківщину – у Крим?

9. Розкажіть про Другий Курултай кримськотатарського народу.

Відео лекція: Кримські татари у ХХ столітті